கடவுள் மனிதரின் உணர்வோடு கலந்தவர். உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு இடத்திலும் இறைவனை நாம் உணர முடியும் என்று நாம் நம்புகிறோம். இருப்பினும் சில இடங்களில் கடவுளின் நிர்வாகம் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது, அவ்விடமே தேவாலயம். நாம் தேவாலயத்திற்குச் சென்று மனதார கடவுளை வழிபடுகிறோம். லா சலேட் தேவாலயம் கொடைக்கானலில் மிகவும் பிரபலமான தேவாலயங்களில் ஒன்றாகும். இது 7000 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. அதன் அழகு மூடுபனியால் மூடப்பட்டிருந்தது. சோகத்துடன் வரும் மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிக்கின்றது. நீதியின் சின்னம் உலகில் என்றும் அழியாது என்பதை மேற்கண்ட படம் விளக்குகிறது. 
நான் இந்தத் தேவாலயத்திற்கு செல்லும்போது ​​​​என் மனம் சோகம் நிறைந்ததாக இருந்தது. இந்த மாதிரியான இடங்கள் வாழ்க்கை என்றால் என்ன, கடவுள் எப்படி வாழ்க்கையில் தலையிட்டு நம்மைக் காப்பாற்றுகிறார் என்பதை நமக்குக் கற்பிக்கிறது. நான் La Salette தேவாலயத்தில் நுழைவாயிலுக்குச் சென்றபோது, ​​​​அது முழுவதும் மூடுபனியால் மூடப்பட்டிருந்தது. நான் பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு வெளியே வந்தவுடன் முழு மூடுபனியும் காணாமல் போனது அதன் வேறுபாடு கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.
இறைவன் நம் வாழ்வில் தற்காலிகமான பிரச்சனைகளைக் கொடுப்பதாக நான் அந்நேரத்தில் உணர்ந்தேன். இதற்குப் பதில் கடவுள் பிரச்சனைகளைத் தராமல் இருக்கலாமே என்று இங்கே கேள்வி எழுகிறது. பதில் எளிது. வாழ்க்கை பாடங்கள் வளைவுகள் நிறைந்தது. பிரச்சனைகள் வந்தால் பிரார்த்தனை செய்கிறோம் இல்லையெனில் சில நேரங்களில் ஜெபிக்க மறந்து விடுகிறோம். அதனால் நம் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் கடவுளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. இவ்தேவாலயத்தில் அதே வானிலை இருந்தால், அது அழகைக் கொடுக்காது, ஆனால் அது மூடுபனியால் மூடப்பட்டிருந்தால், அது ஆலயத்துக்கு மேலும் அழகு சேர்த்தது. இதே போன்றே வாழ்க்கையும் என்று நான் இங்கே புரிந்து கொண்டேன். பிரச்சனைகள் நம் வாழ்க்கையை மாற்றலாம், எனவே உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிக சோகங்கள் நிறைந்திருந்தால், கொடைக்கானலின் முதல் கத்தோலிக் தேவாலயத்திற்குச் சென்று பிராத்தனை செய்யுங்கள்.