கும்பகோணத்தில் காசி விஸ்வநாதர் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

கும்பகோணம் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலின் கதை

மகாபலிபுரத்தின் பாறைகள், பல்லவ வம்சத்தின் கதையைய் சொல்வதைப் பார்த்தோம். ஆனால் …

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை