சித்ரகுப்தர் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள சித்ரகுப்தர் கோயிலின் கதை

மனிதர்களின் பாவம் மற்றும் செயலுக்கு இறைவன் சித்ரகுப்தரே கணக்குக் கொடுக்கிறார். …

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை