வைகுண்ட பெருமாள் கோவில் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

பரமேஸ்வர விண்ணகரத்தின் சிம்ம சிற்பங்கள் நந்திவர்மனின் கலையை நினைவூட்டுகின்றன - வைகுண்ட பெருமாள் கோவில்

கைலாசநாதர் கோயிலில் கலையும், கட்டிடக்கலையும் எப்படி ஒருங்கிணைக்கிறது என்பதை கா…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை