நித்யகல்யாணப் பெருமாள் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

திருவிடந்தை நித்யகல்யாணப் பெருமாள் கோயிலுக்கு சென்றால் திருமணத் தடைகள் நீங்கும்

நம் இலக்கை அடைய கற்றுக்கொடுக்கும் நிலைகள் நிறைந்தது வாழ்க்கை. மக்கள் நிலத்தில்…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை