திருநீர்மலை லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

திருநீர்மலை ரங்கநாதர் கோயிலின் கதை

நாம் நினைப்பது இந்த உலகில் நடப்பதில்லை. அது கடவுளால் மட்டுமே தீர்மானிக்கப்படுக…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை