ஷீரடி சாய்பாபா லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஷீரடி சாய்பாபா பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் மொழி, மதம், ஜாதி கடந்து அனைத்துக்கும் சமமானவர்

இவ்வுலகில் யார் பிறக்கிறார்களோ அதற்குப் பின்னால் பல கரணங்கள் இருக்கின்றன. இறைவ…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை