சென்னை காளிகாம்பாள் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சென்னை காளிகாம்பாள் கோயிலின் கதை

மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவில் , போர்த்துக்கீசியர்களின் கைகள் ஓங்கியபோது சென்…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை