திருப்பாம்புரம் ராகு கேது கோவில் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

திருவாரூரில் உள்ள திருப்பாம்புரம் ராகு கேது கோயிலின் வரலாறு

நம்மைச் சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் மட்டும் தீர்மானிக்கவில்லை. பெரும்பால…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை