ஐலகண்டேஸ்வர் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

வேலூரில் உள்ள சாமி இல்லாத கோயில் எது தெரியுமா?

வேல மரங்கள் நிறைந்த காடாக இருந்ததால் அதற்கு வேலூர் எனப் பெயர் வந்தத…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை