குன்றத்தூர் முருகன் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

குன்றத்தூர் முருகன் கோயிலின் கதை

மலைமீது காட்சி தரும் ரங்கநாதர் ஸ்தலமான திருநீர்மலையின்  வரலாற்றைப் பற்றிப் பார…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை