சிறுவாபுரி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

சிறுவாபுரியில் உள்ள பாலசுப்ரமணியரை வழிபடுவதன் மூலம் புதிய வீடு வாங்கும் கணவு நிறைவேறும்.

முருகப்பெருமானுக்கு ஆறுபடை வீடுகள் இருப்பது நாம் அனைவரும் அறிந்ததே.  இத…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை