திருவண்ணாமலை லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் பூஜை நடந்தால் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து கோயில்களிலும் பூஜை நடக்கும்

இவ்வுலகில் வாழ விரும்பாதவர்கள், கடவுளிடம் இவுலகிலிருந்து தன்னை எடுத்துச் சென்று…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை