புதுப்பாக்கம் ஆஞ்சநேயர் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

புதுப்பாக்கம் ஆஞ்சநேயர் கோயில் ராமாயண நிகழ்வுகளை நினைவுபடுத்துகிறது

இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பாலான கோயில்கள் ராமாயணத்தின் தன்மையை போதிப்பது இங்கே நா…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை