வடபழனி முருகன் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

வடபழனி முருகன் கோயிலின் கதை

புதிதாக வீடு வாங்க வேண்டும் என்றால் சிறுவாபுரி முருகன் கோயிலுக்கு செல்ல வேண்…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை