திருத்தணி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

திருத்தணி கோயிலின் ஓம் ஹரோ ஹரா

ஓம் ஹரோ ஹரா என்பது முருக பக்தர்களின் தாரகை மந்திரம். இதை அனைத்து முருகன் கோயில…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை