காளஹஸ்தி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஆந்திராவில் உள்ள காளஹஸ்தி கோயிலின் கதை

வாழ்க்கை நமக்குப் பல பாடங்களைக் தருகிறது. அதிலிருந்து நாம் நிறைய கற்றுக்கொள்கிற…

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை