உலக பாரம்பரிய தளம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

மகாபலிபுரத்தில் உள்ள யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளம்

மகாபலிபுரத்தின் பாறைகள் பல்லவர்களின் கதையைச் சொல்கின்றன. பல்லவர்கள் தங்கள் கலை …

மேலும் இடுகைகளை ஏற்று முடிவுகள் எதுவும் இல்லை